Steven Bißantz

Steven Bißantz

Steven Bißantz

Rhineland-Palatinate Technical University of Kaiserslautern-Landau (RPTU)
Fortstr. 7
76829 Landau

Primary Advisor: Prof. Dr. Eunike Wetzel (University of Kaiserslautern-Landau)

Additional Supervisors: TBA